Xidmətlər

Xırdalama

Xidmətlərimiz arasında süxurların xırdalanması da yer alır. Çoxsaylı avadanlıqlardan istifadə edilərək hər ölçüdə süxurların parçalanması səmərəli və sürətli şəkildə həyata keçirilir. Süxurların xırdalanması onların daha rahat daşınmasına, təkrar emalına və müxtəlif material tərkiblərini daha rahat aşkar etməyə imkan yaradır.