Xidmətlər

Dəlmə-qazma

Tərəfimizdən ərazinin partlayışa hazırlanması üçün müasir qazma avadanlıqları vasitəsi ilə 0.20 metrə qədər 70-200 metr diametrində partlayış quyularının qazılması həyata keçirilir.