Layihələr

Dağ-mədən süxurlarının emalı layihəsi

Daşkəsən rayonunun Çovdar qəsəbəsində 7000000 Tn həcmində dağ-mədən süxurlarının emalı (partladılması, xırdalanması və nəqli) həyata keçirilmişdir.

NÖVDağ-mədən süxurlarının emalı
MÜŞTƏRİStarmining şirkəti
ƏRAZİDaşkəsən, Çovdar
HƏCM7000000 Tn